top of page

Kişisel Veriler Politikası

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EL ELE EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (“OPINIO”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden elde edilen kişisel verileriniz; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi / işe yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, online ders süreç ve faaliyetlerinin yürütülmesi, etki ölçümü ve değerlendirmesi amaçlarıyla sınırlı olarak OPINIO tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

OPINIO kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

Kimlik Bilgisi: İsim-Soyisim, Cinsiyet, Doğum Yılı

İletişim Bilgisi: E-Posta

Lokasyon: Şehir

Eğitim seviyesi Diğer: “Bugüne kadar yazılım alanında neler yaptınız?” sorusunda yanıtınızın içeriğinde yer alabilecek bilgiler, online platformda alacağınız derslerde ilerleyişiniz, aldığınız notlar ve sertifikalar, platformda profilinize koyacağınız bilgiler, platformda forumlara katkılarınızda yer alabilecek bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik eğitmenlerimizle, çalışanlarımızla ve stajyerlerimizle, program sürecinde çalışan gönüllülerimizle, iş ortaklarımızla, destekçilerimizle, Google / Microsoft Hizmetleri kapsamında yurt dışıyla KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre https://drive.google.com/file/d/1wmnCH1JYIbYH4Wyhx52iPqMEGZvRv8cf/view?usp=sharing adresindeki formu ve yöntemi kullanarak bize iletebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni, 18 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük kullanıcılarımıza yönelik olarak oluşturulmuştur.

18 yaşından büyük kullanıcı olmanız halinde kişisel verilerinizi aşağıda ifade edildiği şekilde işlemekteyiz;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

bottom of page