top of page

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile, kurumun toplumsal katılımının sağlanması, toplum tarafından kabul görmesi ve böylelikle sürdürülebilirliğininin sağlam bir zeminde devam etmesi sağlanır.


OPINIO olarak dünyadaki en ileri ve gelişmekte olan uygulamaları inceleriz, gelişen yeni trendleri takip ederiz. Kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini ve uygulamalarını, bu yeni trendlerle birlikte şekillendiririz.

Nasıl yapıyoruz?

İşine yeni başlayan, işini büyütürken aynı zamanda sürdürülebilir kılmak isteyen, yarattığı etkiyi yaygınlaştırmayı ve modellemeyi amaçlayan, iş birlikleri ile verimliliğini artırırken toplumsal fayda üretmeyi de önemseyen kurumlar için yapılanma, strateji ve güçlendirme konularında çözüm ortağı oluyoruz.
İş ve sosyal misyonlar, hedefler, bütçeler ve hedef kitle doğrultusunda yaratıcı çözümlerle sürdürülebilir stratejiler geliştirmeye destek oluyoruz.
Uygulanabilir, erişilebilir, yerele ve kurumun tüm koşullarına uygun, gerçekçi proje önerileri sunuyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) referans alarak yerel ekonominin, bölgedeki refahın ve kalkınmanın güçlenmesinde kurumun etkili ve aktif bir rol almasına rehberlik ediyoruz.

KSS Danışmanlığı Hizmetlerimiz

KSS Stratejisi Oluşturulması

Kurumun istek ve ihtiyaçlarına uygun KSS stratejilerinin belirlenmesi ardından özel proje kurgularının oluşturulması, başarı kriterlerinin belirlenmesi ve tüm detayları ile projenin hazırlanması.

2

Proje Uygulama ve Yönetim

Hazırlanan projenin, sahip olduğumuz kaynaklarla en uygun bölge ve hedef kitlede uygulanması ve her anlamda yönetilmesi.

3

Paydaş Kurumlarla Koordinasyon

Proje ekip üyeleri ve proje paydaşları ile koordinasyonlu ilerleyebilmek, proje çıktılarının en verimli hale gelebilmesi ve  sürdürülebilirliğin sağlanması adına doğru iletişim ile ilişki yönetimi. 

4

Sosyal Etki Ölçümü ve Raporlama

Hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak, projenin tasarım aşamasından sonuçlanmasına kadar olan süreçte çeşitli izleme ve değerlendirme yöntemleri ile sosyal etki ölçümü ve projenin tüm paydaşlarla paylaşılmak üzere raporlanması. 

Daha fazla bilgi için:

bottom of page