top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Kurumsal Projeler

Kurumsal Projeler direkt olarak bir kurum ile iş birliğinde yürüttüğümüz projelerdir. Kurumun talepleri doğrultusunda en uygun proje tasarlanır ve uygulaması gerçekleştirilir. Bu projelerde genelde kurum çalışanlarının katılımı ve/veya kurum içi uygulamalar hedeflenir. Kurumsal sosyal sorumlukluk projeleri de bu kategoriye dahil edilebilecek projeler arasında yer alır ve hem kurum içi hem kurum dışı etkisi yüksektir.

bottom of page