top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Bağış Projeleri

Bağış Projeleri, kurumların ya da bireylerin özel günler, özel etkinlikler ya da amaçlar için, bağış yoluyla başlattıkları projeleri ifade eder. Bu projeler sayesinde kurum ya da bireyin taleplerine ve toplumun ihtiyaçlarına göre projeler tasarlanır ve yürütülür. Bu tür projeler özel olarak ve hedef odaklı hazırlandığı için çıktıları rahatlıkla görmek ve sağlıklı bir etki analizi yapmak mümkündür.

bottom of page